MUSION Türkiye olarak müze ve etkinlik teknolojilerine iki ayrı bakış açımız bulunmaktadır:

• Etkinliğin akılda kalıcılığını ve teknolojik temasını destekleyecek enstalasyonlar yapmak
• Etkinlik alanı ya da müzenin datalarını, özel kurulumların ziyaretçi sayısını ve ziyaretçi ilgi seviyesini ölçmek

Her iki alan da yaptığımız özgün çalışmalar müzenin günümüz koşullarına ve günümüz insanına etki eden iz bırakan sonuçlar elde etmesine yöneliktir. MUSION, dünya müzeciliğini takip etmektedir ve kimi zaman da onların ötesine geçen çalışmalarıyla daha önce de olduğu gibi birçok ödül almaya devam etmektedir.